Điều khoản thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Adbatdongsan.com với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác. Những người truy cập hoặc sử dụng website Adbatdongsan.com.

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN TRÊN ADBATDONGSAN.COM

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

 • Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Adbatdongsan.com với các mục đích hợp pháp.
 • Bạn có trách nhiệm:
  • Về việc hiểu biết.
  • Tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:
   • Việc bạn sử dụng website Adbatdongsan.com. Kể cả vùng tương tác bất kỳ;
   • Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Adbatdongsan.com;
   • Phương tiện liên lạc mà nhờ đó bạn nối modem.
   • Máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Adbatdongsan.com.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Bạn đồng ý sẽ không:
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp.
 • Hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Adbatdongsan.com;
 • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng, và hưởng các tính năng tương tác;
 • Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng.
 • Hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Adbatdongsan.com quá nhiều;
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp:
  • Đe doạ.
  • Lạm dụng
  • Bôi nhọ.
  • Nói xấu,
  • Khiêu dâm
  • Phi thẩm mỹ
  • Xúc phạm
  • Hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn;
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm.
 • Hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác.
 • Trong đó bao gồm cả tài liệu:
  • Xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai
  • Hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền
  • Tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác;
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

 • Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn.
 • Hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Adbatdongsan.com;
 • Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi. Thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;
 • Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp. Hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền;
 • Vi phạm một quy tắc, chính sách. Hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

 • Bạn thừa nhận Nội dung trên website Adbatdongsan.com nói chung do:
  • Adbatdongsan.com
  • Cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”).
  • Người được cấp phép thứ ba
  • Và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp.
 • Bạn thừa nhận
  • Website Adbatdongsan.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền.
  • Tên thương mại
  • Và các quyền sở hữu khác
  • (Kể cả quyền sở hữu trí tuệ);
 • Bạn không thể:
  • Thay đổi, sao chép.
  • Mô phỏng, truyền, phân phối, công bố.
  • Tạo ra các sản phẩm phái sinh.
  • Hiển thị hoặc chuyển giao.
  • Hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần.
 • Mặc dù bạn có thể:
  • Tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số.
  • Hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn, có thể truy cập và xem được nội dung,
  • In một bản sao của từng đoạn nội dung,
  • Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung.
  • Toàn bộ hay từng phần ở dạng bản in.
  • Hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.
 • Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào, cũng phải được tái tạo:
  • Ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung.
  • Chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ.
  • Các nguồn thông tin ban đầu cho “website Adbatdongsan.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó.
 • Bạn thừa nhận:
  • Website Adbatdongsan.com, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung.
  • Và rằng bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

3. Các vùng tương tác

 • Bạn thừa nhận, website Adbatdongsan.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau.
 • Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Adbatdongsan.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng.
 • Tuy nhiên, website Adbatdongsan.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.
 • Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều Khoản Thỏa Thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ.
 • Hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập.

3.1. Các vùng tương tác

 • Website Adbatdongsan.com không chịu trách nhiệm với:
  • Việc sàng lọc
  • Lập chính sách
  • Hiệu chỉnh
  • Duyệt
  • Hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác.
 • Website Adbatdongsan.com giữ quyền:
  • Cấm các hành động
  • Truyền đạt tin tức
  • Hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác.
  • Hoặc soạn thảo
  • Từ chối gửi
  • Hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ
  • Toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình.
 • Trong điều khoản thỏa thuận của Website Adbatdongsan.com thì, chúng tôi cho rằng:
  • vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của com vẫn còn hiệu lực vào lúc đó,
  • bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website Adbatdongsan.com hoặc các nhóm thứ ba khác,
  • vi phạm luật hiện hành hoặc
  • những điều không hay khác.

4. Chấm dứt

 • Quyền duy nhất của bạn”
  • Khi không thỏa mãn với mọi chính sách
  • Nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Adbatdongsan.com trong điều hành trang web.
  • Hoặc mọi thay đổi về nội dung
=> Dừng sự truy cập tới website Adbatdongsan.com.
 • Website com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Adbatdongsan.com.
 • Mà không phải thông báo với các hành động khi Adbatdongsan.com tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này.
 • Hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Adbatdongsan.com đã đưa ra.
 • Website Adbatdongsan.com với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều Khoản Thỏa Thuận này.
 • Mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào, và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình.

5. Các liên kết

 • Trong Điều Khoản Thỏa Thuận về các liên kết thì bạn hiểu rằng trừ phần nội dung:
  • Các sản phẩm và dịch vụ có trên website Adbatdongsan.com
  • Công ty mẹ, hoặc các chi nhánh.
  • Cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công
  • Và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp
  • Không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet.
  • Được kết nối tới hoặc từ website Adbatdongsan.com.
 • Ngoài ra:
 • Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập.
 • Và không phải là một phần của website Adbatdongsan.com hoặc được kiểm soát bởi Adbatdongsan.com.
  • Website Adbatdongsan.com
  • Công ty mẹ, các chi nhánh
  • Hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng.
 • Không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra.
 • Bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng.
 • Hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ.
 • Được kết nối đến hoặc từ website Adbatdongsan.com.
 • Hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Adbatdongsan.com.

6. Bồi thường

 • Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho:
  • Website Adbatdongsan.com
  • Công ty mẹ và các chi nhánh.
  • Các giám đốc
  • Nhân viên
  • Những người làm công
  • Và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý.
  • Các quyền được đòi hỏi và các phí tổn
  • Kể cả các phí hợp lý cho luật sư.
=> Nảy sinh từ sự vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận này.
 • Từ chính sách bất kỳ khác
 • Từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Adbatdongsan.com.
 • Hoặc site internet đựơc kết nối đến từ website Adbatdongsan.com.
 • Hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Adbatdongsan.com.

7. Các vấn đề khác

 • Việc website Adbatdongsan.com không thể đòi hỏi.
 • Hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều Khoản Thỏa Thuận này.
 • Sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản, hay quyền bất kỳ.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này. Và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tags: Làm phim 3d phối cảnh bđs

Tags: Xây dựng kế hoạch truyền thông

Đánh giá bài viết