Share
CHI TIẾT DỰ ÁN Công cụ truyền thông: Marketing tổng thể. - Giải Pháp quảng cáo: • Media Booking • Digital Marketing • Outdoor Advertising
  • Thời gian : 01.12.2020
  • Khách Hàng : Tập Đoàn DIC
  • Tình Trạng : Đang thực hiện
  • Website : Csjtowervungtau.vn


0
1

Gallery

Thông tin dự án

Đảm nhận vai trò truyền thông tổng thể cho toàn dự án, Adbatdongsan đã định hướng và triển khai hoạt động truyền thông đa kênh, giúp đẩy mạnh danh tiếng, giá trị sống của căn hộ đến đúng khách hàng.

Giải pháp quảng cáo:

Video dự án

LEADFORM---1920X1080-03

Báo cáo Report

3b702805e41914474d0822
4a915ee492f862a63be937
4d067573b96f4931107e20
5a956fe0a3fc53a20aed5
5dca59bf95a365fd3cb212
6be65493988f68d1319e6
6e5382264e3abe64e72b11
8b9a96ef5af3aaadf3e29
9a7656039a1f6a41330e15
9bc93bbcf7a007fe5eb129
9fc892bd5ea1aefff7b042
12a5add061cc9192c8dd26
13dde0a82cb4dcea85a534
21de57aa9bb66be832a741
41c5a5b069ac99f2c0bd30
66d9a0ac6cb09ceec5a128
68f46981a59d55c30c8c17
6688d8fd14e1e4bfbdf032
62357c40b05c4002194d27
81578e22423eb260eb2f18
95069f73536fa331fa7e31
View Project