Share
CHI TIẾT DỰ ÁN Công cụ truyền thông: Marketing tổng thể, 3D, Catalogue, Film
  • Thời gian : 2021
  • Khách Hàng : Tập Đoàn Eximrs
  • Tình Trạng : Đã Hoàn Thành
  • Website : Thesunbaubang.vn


0
1

Thiết kế

Thông tin dự án

Đảm nhận vai trò truyền thông tổng thể cho toàn dự án, Adbatdongsan đã định hướng và triển khai hoạt động truyền thông đa kênh, giúp đẩy mạnh danh tiếng, giá trị sống của sản phẩm đến đúng khách hàng.

Giải pháp quảng cáo:

Video dự án

Key-Visual---The-Sun---Mau-01

Hình ảnh Catalogue

Print
Trang 2, 3
Trang 2, 3
Trang 2, 3
Trang 8, 9
Trang 2, 3
Trang-12,-13-01
Trang-14,15-01
Trang-16,17-01
Trang-18,19-01
Trang-20
View Project