Share
Scroll down


Mô tả công việc: Tiếp cận với Khách hàng (chủ yếu là các Chủ đầu tư, Sàn giao dịch Bất Động Sản,…) để xây dựng mối quan hệ kinh doanh. Giới thiệu và tư vấn các Gói dịch vụ, giải pháp Marketing phù hợp với nhu cầu khách hàng. Tương tác với Khách hàng để..

Read more
01.