Share
Scroll down

Tuyển Dụng

Số Lượng: 01 người Thu nhập: 7.000.000 VND – 10.000.000 VND + thưởng dự án Công việc: Quản trị website và các hệ thống nội bộ doanh nghiệp. Xây dựng và quản trị các website dự án. Hỗ trợ xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm ứng dụng. Yêu..

Read more
01.

Lập kế hoạch truyền thông tổng thể – quản lý dự án Số Lượng : 01 người  Mức lương: Thỏa thuận Mô tả công việc: Nhận brief từ team account, xây dựng Media Plan, làm Proposal. Tham gia xây dựng chiến lược truyền thông/marketing tổng quát cho các dự án bất động sản. Lên kế..

Read more
02.

Số Lượng: 01 người Thu nhập: Thương lượng (mức lương cạnh tranh) Mô tả công việc: Đề xuất ý tưởng thông điệp cho các chiến dịch Digital Marketing. Nhận brief từ team account, hỗ trợ planner trong quá trình xây dựng Media Plan, làm Proposal. Lên kế hoạch thực thi chiến dịch, phân bổ kênh marketing..

Read more
03.

Mức lương: 6.000.000 VND – 8.000.000 VND + thưởng dự án Mô tả công việc: Tham gia vào các meeting nội bộ để tiếp nhận brief từ account sau đó cùng nghiên cứu, thẩm định tình hình dự án. Tham gia cùng team xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp các ý..

Read more
04.